konto w banku

t.n.v. Martiza B.V.

NL54INGB0004947406

INGBNL2A


Biuro Poldam

Pleinweg 125 D

3081 JJ Rotterdam

KvK 24475576


010 844 7444

0646 700 971info@poldam.nl

Mieszkania administracyjne.


Naszym klientom pomagamy w zdobyciu mieszkania z zasobów  miejskich korporacji mieszkaniowych.


Prawo do otrzymania takiego mieszkania ma każda osoba zamieszkała lub zatrudniona w obrębie miejscowości w której stara się o mieszkanie. 


Jak to działa?

Rejestrujemy cię jako członka korporacji mieszkaniowej. 

( koszt naszej usługi w tym zakresie to € 50).

Uzyskujesz dostęp do bazy mieszkań korporacji. 


Reagujemy za ciebie na mieszkania.

Będąc  członkiem korporacji dostajesz możliwość starania się o mieszkania, które  w danym momencie są do wynajmu.  Możesz aplikować  na 2 mieszkania z puli mieszkań w każdym tygodniu. Jeśli życzysz sobie abyśmy robili to za ciebie to jesteśmy od dyspozycji. Uwzględniamy twoje możliwości finansowe i życzenia w tym zakresie.

( Abonament za nasza usługę wynosi tylko 30 euro miesięcznie)


Aby otrzymać mieszkanie administracyjne należy zgromadzić poniższe dokumenty:


1. Formularz IB 60 z urzędu skarbowego.

Otrzymanie formularza trwa od 5 ( dla osób zameldowanych w Holandii)  do 21 dni (zameldowanie w Polsce).

Radzimy zamówić formularz zaraz po zapisaniu się na mieszkanie.

(Koszt naszej usługi w tym zakresie wynosi 15 euro)


Formularz  jest ważny do lipca danego roku: w sierpniu należy poprosić o nowy!


2. Zaświadczenie o  zameldowaniu.

Jeśli jesteś zameldowany w Holandii to wystarczy wyciąg z bazy danych holenderskiej gminy, który możesz  uzyskać w ciągu jednego dnia.


Jeśli jednak wciąż jesteś  zameldowany w Polsce to poproś w swoim urzędzie gminy/miasta w Polsce o dokument potwierdzający twoje miejsce zameldowania z ostatnich 10 lat.  Dokument niezbędny!

Dokument ten musi być przetłumaczony na  jez. angielski lub holenderski i przedstawiony razem z oryginałem tłumaczonego zaświadczenia. 


3. Ostatni jarograf.


4. Salarisy z ostatnich 3 miesięcy.


5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.


6. Zaświadczenie od osoby, od której wynajmujesz aktualnie pokój lub mieszkanie, że nie zalegasz z czynszem oraz nie jesteś uciążliwym lokatorem.


( Dysponujemy wzorami tego typu dokumentów, udostepnienie wzoru kosztuje u nas 15 euro.)

Nie podejmujemy się negocjacji z właścicielem mieszkania w sprawie poświadczenia tego dokumentu!

Jeśli zapisałaś/eś się na mieszkanie z partnerem/partnerką to wymagany jest komplet tych samych dokumentów również od niego/niej.


od 12.00 do 18.00

w pon. i czw. do 20.00

1a i 3a sobota

10.00 - 14.00

pia. i nie. nieczynne