konto w banku

t.n.v. Martiza B.V.

NL54INGB0004947406

INGBNL2A


Biuro Poldam

Pleinweg 125 D

3081 JJ Rotterdam

KvK 24475576


010 844 7444

0646 700 971info@poldam.nl

Świadczenia rodzinne


Zasiłek rodzinny  (Kinderbijslag)


Osoba zatrudniona w Holandii ma prawo do zasiłku na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Zasiłek wypłacany jest kwartalnie, jego wysokość to ok. € 200 na dziecko.


Zasiłek przysługuje również jeśli nie jesteś w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, nie mieszkasz z dzieckiem pod jednym adresem a także  na dziecko adoptowane oraz na dziecko partnera życiowego!


Podstawowym warunkiem jest udowodnienie ( np. poprzez przedłożenie wyciągów bankowych)  że  wnioskodawca łoży na utrzymanie dziecka czyli wpłaca na konto opiekuna dziecka kwotę co najmniej € 430 kwartalnie.Dofinansowanie do zasiłku rodzinnego ( kindgebonden budget)


Osoba pobierająca w Holandii zasiłek rodzinny ma również prawo do dofinansowania do tego zasiłku. Dofinansowanie często jest wypłacane automatycznie razem z zasiłkiem rodzinnym, jeśli nie to trzeba złożyć wniosek do urzędu skarbowego.


Kwota tego dodatku to ok. € 1000 rocznie na dziecko, wysokość dopłaty  jest uzależniona od wysokości dochodów w rodzinie i wieku dziecka.

Wnioskując o dofinansowanie należy pamiętać ze drugi rodzic dziecka powinien również posiadać holenderski numer sofi.


cennik


All rights reserved     Designed by Biuro Poldam    Pleinweg 125D  3081 JJ Rotterdam

od 12.00 do 18.00

w pon. i czw. do 20.00

1a i 3a sobota

10.00 - 14.00

pia. i nie. nieczynne